ODD LØVLID – STOR BIDRAGSYTAR UTANFOR FOTBALLBANA

Odd Løvlid (1947-2014) spelte ikkje ein einaste fotballkamp. Men gjennom fleire tiår som oppmann, billettør, revystjerne og miljøskapar var han ein av klubben sine store bidragsytarar.

Fotballrevyen 1987 – Frå venstre: Rolf Kobberstad og Odd Løvlid. Foto: Fjordingen

Då Rolf Kobberstad på midten av 1980-talet lanserte ideen om fotballrevy, var Odd den første han spurde om å vere med. Svaret var ja. Og med det kunne revysjef Rolf setje planane ut i livet. Når vi dag ser på bilete frå dei mange fotballrevyane, er Odd med på tallause suksessnummer.

Fotballrevyen var i mange år ei av viktigaste inntektskjeldene til klubben – og gjorde det mogeleg å halde eit høgt aktivitetsnivå både i aldersbestemt og senior.

Odd Løvlid tok på seg mange verv som oppmann. Også her var han eit unikum; pliktoppfyllande til tusen. Jubla saman med spelarane når det gjekk godt. Men like viktig; Odd var den som gav oppmuntrande ord og klapp på skuldra når det butta imot.

Årstal ukjent (ca. 1990) F.v. Odd Løvlid og Anders Støverstein

Odd (oppmann) utgjorde saman med Anders Støverstein (sjåfør) og Ole Magnar Hessholm (trenar) trioen som mange i mange år tok med lag til Norway Cup. Der dei fekk store opplevingar både sportsleg og miljømessig.

1995 – damelaget kretsmester. Bak frå venstre: Ola Roar Fannemel (trenar), Liv Bente Grothaug, Irene Lødemel, Nella Kathrin Flo, Maria Renate Lødemel, Åse Ørjasæter, Siri Frøholm, Anne Merete Sandvik og Odd Løvlid (oppmann)
Framme frå venstre: Eva Mørkedal, Carina Fannemel, Mariann Flo, Hilde Sætren, Marianne Vellene og Wenche Seljeset.

Når ein tenkjer etter er det nesten utruleg at ein mann som sjølv aldri spelte fotball, kunne sette slike spor etter seg.

Comments are closed

© 2023 Hornindal Fotball