Vi stiller med følgane lag i år!

Vi har i år meldt på lag i følgande årsklassar og spel form.

Jenter 11 år (10,11 og 12 år) 5ar

Jenter 13-14 år 7ar

Damelag 11ar i 4 div. Sunnmøre

Fellessamling og utdeling av gratis klubbgensar til spelarar, trenarar, oppmenn, styret, banenemd mfl. hausten 2023. Foto: Reimonda Baranauskine

Gutar 11 år (10 og 11 år) 7ar

Gutar 12 år 7ar

Gutar 13-14 år 7ar

Herrelag 11ar i 6 div.

Med trenararkapasitetar som Håvard Sollid (t.v.) og Ole Christian Nygård (t.h) er spelarane som er fødde i 2015 og 2016 i trygge hender. Det kjem til å kome spelarar av internasjonalt format frå Hornindal i framtida. Her er gjengen samla å turnering i Loen i mai 2023.

I tillegg vil det bli påmeldt lag i 6,7 og 8 årsklassane innan påmeldingsfristen 1 mars.

Comments are closed

© 2023 Hornindal Fotball