Motstandarane til damelaget er klar!

I dag publiserte Sunnmøre fotballkrets divisjonsoppsettet for bl.a. seniorfotballen. Hornindal sitt damelag skal i år spele i 5 divisjon. Opplegget blir som tidlegare at ein møter både 9ar og 11ar lag i løpet av sesongen.

Kretsen informerar vidare:

Etter vårsesongen vil eit lag frå 4. divisjon rykkje opp til “lokal” 3. divisjon for hausten og ingen lag rykkjer ned frå 3. divisjon. To lag rykkjer opp fra 5. divisjon og ingen rykkjer ned fra 4. divisjon etter vårsesongen. Med det består kvar av 3. og 4. divisjon på hausten av seks lag som spelar dobbel serie. Tabellplassering her vil so avgjere kva lag som skal spele i 3. og 4. divisjon våren 2025, der planen er at desse to divisjonane skal bestå av seks lag kvar. Haustens 5. divisjon vil då bestå av resterende lag som no ser ut til å vere åtte lag, dersom det ikkje fell frå eller kjem til lag.

Les heile saka her: https://www.fotball.no/kretser/sunnmore/aktivitet/aktuelt/2024/varensesongen-for-vare-laveste-divisjoner/

Hornindal sine motstandarar blir dermed:

Comments are closed

© 2023 Hornindal Fotball